Yâreli dilim zahmine bir çâre İlâhî!.

Aç kapını, lütfet bu günahkâre İlâhî!

 

Yüzler süreyim eşiğine, kovma ne olur!

Yeter artık dolaştığım âvâre İlâhî!

 

Yıllarca bâb-ı kereminde inleyip durdum;

Âh u efgânım hicrana emâre İlâhî!

 

Gerçi isyanla âlûde yaşadım her zaman,

Kıl keremler ne olur bu nâçâre İlâhî!

 

Yakma nâr-ı ağyâre, yanayım ocağında,

Püryân-ı aşk olup erem şikâre İlâhî!

 

Dağlar kadar isyanla dayanmış eşiğine,

Arza ne hâcet, bak tam bir bîçâre İlâhî!

 

Kıtmîre lûtfeyle ki dursun efgân u zârı;

Ersin her cilvesi bin şevk gülzâre İlâhî!

 

Bu yazıyı paylaş

Adres: 335 Clifton Ave, Clifton, New Jersey, USA 07011

E-posta: caglayan@caglayandergisi.com

Tel. ve WhatsApp:
+1 (888) 234-2823
+49 (176) 16818292