Day: Nisan 1, 2020

M. Fethullah Gülen

Bir Uzun Temenni-2

Ne kadar arzu ederdim, böyle bir inceliğe açık olarak Rabbimin karşısında hemen her zaman vücudumun, tıpkı salınan ağaçlar gibi tir tir titremesini ve iki elimin

Oku »
Prof. Dr. S. Sinem Akbulak

Nebevî Tıbba Neden İhtiyacımız Var?

Jeremy Bentham 1789 yılında, sağlığı “hastalığın olmaması hali” olarak tarif etmiştir. 1958’de Dünya Sağlık Teşkilatı,“Sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fizikî, zihnî ve içtimaî

Oku »
Prof. Dr. Ömer Pamuk

Aralıklı Açlık, Oruç ve Sağlık

Özellikle Ramazan öncesinde hastalarımızın sıklıkla sordukları bir soru vardır: “Doktor bey, oruç tutabilir miyim?” Doktor olarak muhtemel riskleri düşünüp hastanın durumuna göre olumlu veya olumsuz

Oku »

Eva de Vitray-Meyerovitch

Profesör Eva (Havva) de Vitray-Meyerovitch Hanımefendi, 5 Kasım 1909 tarihinde Fransa’da aristokrat ve dindar bir Hristiyan ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Önce elit ailelere mensup

Oku »

Vefa

Hocamızın ifadesiyle vefa; dost ikliminin gülüdür, sevginin mürüvvetin bağrında boy atar gelişir. Duyguda, düşüncede aynı şeyleri paylaşanların etrafında efil efil eser durur. Üstadımız da “meşrebimiz

Oku »

Münâcât

Yâreli dilim zahmine bir çâre İlâhî!. Aç kapını, lütfet bu günahkâre İlâhî!   Yüzler süreyim eşiğine, kovma ne olur! Yeter artık dolaştığım âvâre İlâhî!   Yıllarca bâb-ı kereminde inleyip durdum; Âh u efgânım hicrana emâre İlâhî!   Gerçi isyanla âlûde yaşadım

Oku »

İslam’da Allah Sevgisi

Kur’ân’da Allah’ın (celle celâluhu) kulunu, kulun Rabbini sevmesi var mıdır? Kur’ân’ı az çok tanıyan herkesin, bu soruya olumlu cevap vermesi gerekir. Çünkü Kur’ân, bunun doğrudan

Oku »

Kalb-1

Dil beyt-i Hudâdır ânı pâk eyle sivâdan Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde. İ. Hakkı Gönül ve yürek olarak da tanıdığımız kalb başlıca iki mânâda kullanılır:

Oku »

Göç Eden Göz

  Bir göç hikâyesi… Ne bir kıtadan bir kıtaya ne de bir diyardan bir diyara. Bu göç, balığın başının bir yanından diğer yanına.   Göç

Oku »

Cânımın Cânânı Ol!

Cânıma cân ol, kalmasın dilimin ucunda, Dalgalansın aşk şehbâlin hep gönül burcunda; Derdimin dermânı Senin kutlu avucunda, Bu bîçâre ruh Sana hep vuslat amacında…  

Oku »