Güle Hasret

Ey gülşen-i muhabbet!
Barınmaz sende nefret,
Adın her ömre servet…
Sun, alından bir demet;
Güle hasret bu ümmet.

Ey gülşen-i serfirâz!
Uğramaz sana ayaz,
Rayihan her ruha haz…
Gül, rüyama bembeyaz;
Güle hasret bu niyaz.

Ey gülşen-i devr-i gül!
Tutmaz yüreğin hiç kül…
Bağların açar sümbül,
Dallarında hoş bülbül;
Güle hasret bu gönül.

Ey gülşen-i seyr-i nur!
Görmez mintanın çamur,
Günlerinde hep sürur…
Günlerce yağar durur;
Güle hasret bu yağmur.

Ey gülşen-i dil-i yâr!
Batmaz eline bir har…
Dağlardan akan her kar,
Toprağa muştu yazar;
Güle hasret bu bahar.

Ey gülşen-i nefs-i hür!
Vurulmaz kalbe mühür,
Senden olursa her tür…
Ufkunda güneş görür;
Güle hasret bu ömür.

Ey gülşen-i misk, amber!
Bitmez toprağında şer,
Gözler tohumu sefer…
Her gonca elbet güler;
Güle hasret bu seher.

Bu yazıyı paylaş