Bir Resmin Arkasına Yazılmış İdi:

Kiminin yâd-ı ihtirâmı kalır,
Kendi gittikte cânişîni olur;
Kiminin bir yığın meberrâtı,
Toplanır, heykel-i metîni olur;
Kiminin de olanca hâtırası,
Böyle bir sâye-i hazîni olur!


yâd-ı ihtirâm: Hürmetle hatırlama.
cânişîn: Vekil.
meberrât: İyilikler.
heykel-i metîn: Sağlam heykel.
sâye-i hazîn: Hüzünlü gölge.

Safahat, İstanbul: Sütun Yayınları, 2007, s. 117.

Bu yazıyı paylaş

Adres: 335 Clifton Ave, Clifton, New Jersey, USA 07011

E-posta: caglayan@caglayandergisi.com

Tel. ve WhatsApp:
+1 (888) 234-2823
+49 (176) 16818292