Masumlara Hususî Şefkat

Bütün dünyanın bir numaralı gündemi hâline gelen ve giderek artan ölüm nispetleriyle insanlara korku salan COVID-19 hastalığının çocuklara ciddi bir zarar vermediği, bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Çocukların bağışıklık sistemlerine Korona virüsüne karşı nasıl bir özellik ihsan edilmiştir veya nasıl bir mücadele stratejisine sahip kılınmışlardır ki güçlü insanları bile deviren virüs, büyük bir ekseriyetle çocuklara bir şey yapamamaktadır.[i]

Bilim insanlarının dikkatini çeken bir tespite göre, çocukların eğitimsiz bağışıklık sistemlerinde virüse karşı ortaya çıkan koruyucu cevaplar, bu hastalığı ortadan kaldırmada anahtar rol oynayacak gibi görünmektedir. Zira yapılan bütün istatistik ve gözlemlere göre, çocuklara virüs bulaşsa bile nadiren COVID-19’a ait hastalık belirtilerini gösterirler. Küçük çocuklar, COVID-19 enfeksiyonlarının yalnızca küçük bir yüzdesini teşkil ederler.[ii] Araştırmacıları şaşırtan bu durum, giderek artan sayıda delil ile desteklenmektedir. İmmünologlara göre çocukların bağışıklık sistemleri, yaratılıştan gelen özellikleriyle Korona virüsünü ortadan kaldırmak için yetişkinlere göre daha donanımlıdır.

New York City’deki Columbia Üniversitesinde immünolog olarak görev yapan Donna Farber, “Çocuklar yeni virüslere cevap vermeye çok iyi bir şekilde adapte olmuş ve çok donanımlıdır.” derken, aslında Allah’ın şefkat ve merhametinin masum çocuklardaki tecellisine ait bir örnekten bahsetmektedir. Nitekim virüsü alan çocukların büyük ihtimalle önemli bir sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürdüğü görülmektedir.[iii]

[i] Nogrady, B. (2020). How Kids’ immune systems can evade COVID: Childrens’ untrained immune response seems to be key to eliminating SARS-CoV-2, Nature, 588, 382. Springer Natura Limited.

[ii] Wu, Z., McGoogan (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Outbreak in China. Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama J. Am. Med. Do. 323 (13) , 1239–1242.

[iii] Dong, Y. ve ark. (2020). Epidemiology of Covid-19 Among Children in China. Pediatrics. Jun;145 (6): e20200702.

Bu yazıyı paylaş