Kalem

Şaha kalkmış hisleri,
dile getirir şevk ile kalem.
Dört mevsim hevesleri,
her telden yükselen sesleri,
hayat dolu nefesleri
duysun diye topyekûn âlem.

Nice kutlu sevgileri,
Yansıtır aşk ile kalem.
İnsanda can bulduğunu,
dünya ile avunduğunu,
bir ömür mutluluğunu
çizsin diye binbir ressam.

Gün görmemiş fikirleri,
gösterir nur ile kalem.
Sadeflerde saklı incileri,
mercanları, yosunları, mahileri…
Dalga dalga büyüyen mavileri
görsün diye gözler bir dem.

El değmemiş ilhamları,
söyletir ruh ile kalem.
Şahane nazımları,
mana yüklü kelamları,
bilinmeyen ilimleri
yazsın diye ehl-i kalem.

Türlü türlü nimetleri,
Anlatır ceht ile kalem.
Yağıp duran rahmetleri,
kalbe doğan minnetleri,
vahdetteki hikmetleri…
Düşsün diye her bir sanem.

Bütün ulvî beyanları,
şerh eder söz ile kalem.
Yokluktan sonra varlığı,
Nebî soylu insanlığı
ve sonsuz aydınlığı
tatsın diye cümle âdem.

Gizli kalmış gönülleri,
açar sır ile kalem.
bir ömürlük emelleri,
zerre miktar amelleri,
yarım kalmış hayalleri
bulsun diye benî Âdem.

Bu yazıyı paylaş