Bismillah der mevcudat, adından gelir
Bize isminle tecelli buyur ya Rabbi
Hamd ederiz, ne gelirse katından gelir
Rızanla gönlümüzü doyur ya Rabbi

Fazl u kereminle daim dolmak dileriz
Gayra teveccühte koyma ya Rabbi
İman-ı kâmil yolunda olmak dileriz
Dergâh-ı izzetinden kovma ya Rabbi

İhsan şuuruyla daim huzur bulalım
Mâlâyaniyatta bizi boğma ya Rabbi
İstikamet güneşinle mahmur olalım
Habibinle gecemize doğ ya Rabbi

Azbı da azabı da merhem biliriz
Hata ediyorsak da affet ya Rabbi
Yoldaştan değil yoldandır deriz
Bizi pirdaşımızla sınama ya Rabbi

Affedicisin, affetmeyi çok seversin
Mahşere bırakma, affet ya Rabbi
Ya mazluma hakkını burada versin
Ya da zalimi zulmüyle defet ya Rabbi

Zindanlar masumların sesiyle inler
Arşa ulaşan sesleri dindir ya Rabbi
İnayetini bekler bir olmuş binler
Rahmetini üzerimize indir ya Rabbi

Güneşe hasret sabilerimiz var
Zindandan inayet ister ya Rabbi
İşkenceyle inleyen kardeşlerimiz var
Hepsine cemalin göster ya Rabbi

Meriç’ten bir ümit geçen dostların
Her işinde selamet dile ya Rabbi
Şehadet şerbetin içen dostların
Komşu eyle cennette Gül’e ya Rabbi

İşlerimizi Sana tevfiz eyledik
Bizi bu ikrar ile haşret ya Rabbi
Dünya ve ahirette iyilik diledik
Lütfunun haddi yok, bahşet ya Rabbi

Gönül yıkmak değil, gönül almaktır
Muradımız cihanda budur ya Rabbi
Her dem Muhammedî ruhla dolmaktır
Lütfet bize bu demde sûdur ya Rabbi

Âhiret yurdunda bizi eyleme mahrum
Rahmetsiz neyle buluruz felah ya Rabbi
Her zaman ilticamız Sana
Bizi hep kurbiyetinde eyle ya Rabbi

Bu yazıyı paylaş