Gel

Yerlerde sürüm sürüm kardeşlik düşüncesi
Aşk u şevkin duyulmaz, görülmez emaresi
Korkudan çıkmaz oldu, hakkın hukukun sesi
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Teraziler ayarsız, vicdanlar sakatlandı
İyiler zindanlarda, kötü ruhlar aklandı
Sevgi, saygı, merhamet Kafdağı’na saklandı
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Kırık bir kayık ile deryada seferdeyiz
Beşâreti verilen hayâlin peşindeyiz
Yaşamayı unuttuk, yaşatma derdindeyiz
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Fazilet rafa kondu, rezalet peyleniyor
Ar namus utancından bir yerde gizleniyor
Vefadan, sadakatten hırıltılar geliyor
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Akları karalardan tefrik etmek zorlaştı
Dostlar düşmanlar ile menfaate anlaştı
İlme rağbet eden yok, cehalet dağlar aştı
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Hazan şiddetli esti kırıldı dallarımız
Gidip uçurumlara dayandı yollarımız
Boğazda düğümlendi bir atımlık canımız
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Eşyanın çehresinden kaldır kalın perdeyi
Ayan beyan görelim bakınca her nesneyi
Kin ve nefret son bulsun öğrenelim sevmeyi
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Takılıp kalmayalım tehlikeli yollarda
Ümidimiz asılı kalmasın kuru dalda
Bahar türküleriyle şenlensin dudaklarda
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Karlar buzlar erisin, goncalar gamze çaksın
Çöllerde ab-ı hayat, billur ırmaklar aksın
Yollar yap, köprüler kur, bütün engeller kalksın
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Endişe ver iblislerin menhus dünyasına
Rahatı haram eyle Nemrutlar tayfasına
Kalınca bir çizgi çek Firavunlar faslına
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

İmdatlarına yetiş zulme uğrayanların
Yıllardır kor ateşte ciğeri yananların
Gözleri ufuklara takılı kalanların
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Karanlığa boğulmuş dünyaları aydınlat
Yavanca aşımıza en has lezzetleri kat
Son bir defa bizlere “Asr-ı Saadet” yaşat
Hasret kaldık Ey Nebi, hasret kaldık Ey Rasûl

Bu yazıyı paylaş