Boynu Bükük Bir Münacat

Gufraneke ya Rabbena
Acizim, hem de zelil oldum
Muhtacım, hem de meyyit oldum
Mahlûkum, hem de hakir oldum

Veysel Karanî münacatı terennümündeyim
Acizliğimi, fakirliğimi ve yalnızlığımı
Kabarmış olan enaniyetimi
Satırlarında kamçılıyorum
Huzuru soluklamaya hasret gönlümle
Yakarışlarında bir sığınak arıyorum

Takvim yaprakları peyderpey düşerken
Kutlu zamanın en şerefli vakti
Yaklaşıyor gülen simasıyla ufuktan
Sinemde hicran ve hüzünden bir hançer
Bekliyor gaipten bir haber

El aman, ya Rabbena!
Senin kapından başka kapı bilmedik
Bize zulmetmezsin
İmanımızla tasdik eyledik
Hâlimiz Sana ayan
Dualarımız var, dost diye yanan
Sevinç muştularını üzerimize yağdır
Ya Gafur, ya Rahman!

Bu yazıyı paylaş