Bu Dünya

Kul başına gelmeyecek iş olmaz
Kaderi olmadan vadesi dolmaz
Boşa koysan dolmaz, dolusu almaz
Doluyu ve boşu gördüm dünyada

Ömür mevsim mevsim devreder, akar
Kışı bahar, baharı yaz kovalar
Bazı dolu vurur, has bahçen solar
Yazı da kışı da gördüm dünyada

Şer kişide türlü türlü hâl varmış
Kutuplarda terler, çölde donarmış
Kurunun yanında yaş da yanarmış
Kuruyu ve yaşı gördüm dünyada

Kötü kişi bin bir maske takarmış
Yapmadığı hayrı başa kakarmış
Düşman başa, dost ayağa bakarmış!
Ayağı ve başı gördüm dünyada

Bir kez düşmeye gör, herkes dövermiş
Riyakâr dost, iyi günlerde övermiş
Ehil sağı, kardeş varı severmiş
Ehli ve kardeşi gördüm dünyada

Miskin adam dertlenmiyor gidişe
Yangın başlayınca, döner ateşe
Ya devlet başaymış ya kuzgun leşe
Kuzgunu ve leşi gördüm dünyada

Hak kulunu günde kırk kez tartarmış
Yusufvâri imtihanlar yaşarmış
Dostlar bir gül, düşmanlar taş atarmış
Dostun da taşını gördüm dünyada

Bu yazıyı paylaş