Bülbülüm

Kargalar rengine büründü âlem
Dünya bize dar göründü, bülbülüm
Yürekler dağlarken o âh u nâlân
Gussa bize yar göründü, bülbülüm

Karanlık avcılar meydanda iken

Tuzakların erki şeytanda iken

Hile, yalan, töhmet revaçta iken

Tilki, çakal şîr göründü, bülbülüm

 

Kısmet oldu sana derya ötesi

Kor oldu kalbine gurbet nefesi

Benimse yurdumda kargalar sesi

Hiç dinmeyen bâr göründü, bülbülüm

 

Dert ile ciğer delmeyenlere

Bu aşkın şehrine gelmeyenlere

Hayatbahş nağmeni bilmeyenlere

Gül bahçesi har göründü, bülbülüm

 

Yeis rüzgârları esip bir zaman

Bu âciz başımı sarınca duman

Yarınca kalbimi anlık bir güman

Nurlu yazgı zâr göründü, bülbülüm

 

Sesinle dağıldı zulmetin ağı

Parladı önümde nur insibağı

Çelebi izinde aştım zor dağı

Ufuklarda nur göründü, bülbülüm

 

Gelene dek Hak’tan vuslata ferman

Öt canımın ârâmı, ol bize derman

Her nağmene binlerce feda-i kurban

Şükür artık var göründü, bülbülüm

Bu yazıyı paylaş