Gurbetten Sılaya Mektup

Gözler dergâhının cümle bâbında

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

Beşâretle coşkun, tekbir sadâlı

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Afv u safv, mağfiret, saâdet dolu

Donatmış beşâşet hep sağ u solu

Yol Senindir terk etmeyiz bu yolu

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Gurbette-sılada her yanda bir gam

Vatan evlâdını eylemişler yem

Sultan’dan bayramlık dileriz bu dem

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

İbtilâ, musîbet uzun süreli

Şeytan bu vatana postu sereli

Üç senedir nice kurban vereli

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Celalle tecellin ufukta âyân

Gözde yaş, sînede elem nümâyân

Bâbaında bekleriz ey Kerîm Sultân

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Vatan sıla oldu, biz yetimleriz

İstiyorsak dergâhından isteriz

Tam da Sen’den istenecek demdeyiz

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Ashab sürsün bu ile atlarını

Melekler gersinler kanatlarını

Güldür Rabbim mahpus evlatlarını

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Meded Rabbim nice hesap görüldü

Bacıların izzetleri kırıldı

Kimileri tâlihine darıldı

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Meriç’ten cennete çıkan yollarda

Bâzı yerde güç kalmadı kollarda

Sen bilirsin! Bu intizar kullarda

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Zindanda tuttuğun erler hatrına

Nebî’nin gezdiği yerler hatrına

Haznendeki sîm ü zerler hatrına

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Gül açtırdın çölde âhir zamanda

Ferman buyur, cümle emn ü emanda

Gün Senindir bugün şimdi her yanda

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

 

Güldür seksen yıllık dertli kulunu

Sen şâhitsin yol edindik yolunu

İhsân eyle şeker, şerbet, balını

Bir bayram bekleriz, bayram edâlı

                                              

                         

Bu yazıyı paylaş