Dinmesin İntizar Âhı

Müjdeler olsun bizlere ki Sen varsın,

Dîl-i pejmürdeye sebeb-i emânsın;

Yolunda hep ölüp ölüp dirileyim,

Sen benim ışığı kısılmaz şem’amsın…

 

Gözlerin pür-nûr, bakışın ömür Senin,

Ufkun, âlemin adeta bir Tûr Senin;

Yaktığın meşale her yanda nur-efşân,

Sen bendelerin için her ân pür-nursun.

 

Sen bizlere baharlar vadediyorsun,

Gel Hak eliyle o baharı bize sun!..

Doğsun bir kez daha o mehtab-ı münîr,

Dünyamız son kez bir ışık çağı olsun!..

 

İçimde geleceğinin özlemi var,

Varsın anlamasın bunu bedbin ağyâr;

Kudûmunun özlemi ağlattı beni,

Dinmesin bu âh sürsün sonsuza kadar!..

***

 

Bu yazıyı paylaş