Diriliş Asrı

Diriliş lütfet ya Rab
Bu asırda bizlere
Vatanım gönlüm harap
Derman gerek dizlere

Yirmi birinci asır
Olsun diriliş asrı
Tüm dünyaya münhasır
Sevgi, adalet kasrı

Mesihî ruhlar önder
Olsunlar kardeşliğe
Ya Rab, yardımın gönder
Son versin kalleşliğe

Mülkün temeli olan
Adalet geri gelsin
İnsanlık taşıp coşan
Bereketle yücelsin

Çocuklar aç bîilaç
Analar ağlamasın
Herkes sevgiye muhtaç
Karalar bağlamasın

Gönüller hep huzura
İtminana yönelsin
Dünya kine, kusura
Kötülüğe son versin

Tümü hayatımızın
Faziletlerle dolsun
İhtiyar dünyamızın
Âhiri güzel olsun

Bu yazıyı paylaş