Bir Hayalim Var

Bir hayalim var, bulutların dahi fevkinde
İnananlar bir gül devri yaşatma azminde
Savaş yok, zincirler kırık, nefret sükût etmiş
Sema inliyor sanki, herkes şükür bezminde

Bir hayalim var, bu çağın havarilerinden
Dünya mesrur, yorgun süvariler eşliğinden
İnşa ediyorlar istikbali yeni baştan
Bir rüzgâr almışlar nurlu Saadet Devrinden

Bir hayalim var, ilim irfan yuvalarıyla
Dünya nura gark olmuş, Hakk’ın düsturlarıyla
Karanlıklara son vermiş, yeşeren fidanlar
Yeni açılan binler Medresetü’z-Zehra’yla

Bir hayalim var, çok uzak olmayan yıllarda
Artık söz hakkı, ümit dolu salih kullarda
Yetim, öksüz, fukara; hepsi de el üstünde
Gözü yok kimsenin ne para ne de pullarda

Bir hayalim var, maddî hayatın ötesinde
Kanatlanmış atlılar hep fetih bestesinde
Aşk kapılarını tıklatarak birer birer
Tatlı bir telaş görünür, Cennet neşvesinde

Bir hayalim var, bütün insanlar bölük bölük
Kalmamış geride bir tek varlık boynu bükük
Çağlayanlar gibi gürül gürül akıyorlar
Dilde sena, yüzler Rahmet-i Rahman’a dönük

Bu yazıyı paylaş