Kerb ü Belâ

Asırlar geçse de geçmiyor aman,
Doldurur gözleri damla damla yaş,
Isıtır çölleri, kavurur zaman,
Fırat tennur olur, yutar yitirir,
Soldurur gülleri, yakar bitirir.

Hunbâr olur gökler, indirir acı,
Çırpınır turnalar, kanatlar kırık,
Nübüvvet bağının kırılır tacı,
Çöller seylap olur, yutar yitirir,
Sular güneş olur, yakar bitirir.

Altı, sekiz, sıfır; bitmeyen hüzün,
Zülüfler kırmızı dökülmüş yüze,
İkiden birisi düşmüştü gözün,
Zeynep ağu ağu yutar yitirir,
Kumlar ateş ateş yakar bitirir.

Kûfe toprakları kerb ü belâdır,
Kavrulmuş dudaklar, çatlamış damak,
Yezid’in türküsü ağıt, salâdır,
Fatma ana içer, yutar yitirir,
Kerrar ciğerini yakar bitirir.

Bu yazıyı paylaş