Hicab

Bir dirilişe vacib ol ihya-i hayâ

Ba’sü badel mevtin suru ihya-i hayâ

Heyhat cümle arsızlara hicab biçer hayâ

Vicdanların can suyu ol ihya-i hayâ

Bir ba’sü badel mevtin sûru ihya-i hayâ

 

Nedir ol İsm-i Hay, diriliş elbet

İsm-i Hay’dan gelir ol kıymetli hayâ  

Perdesi yırtılanlar ölü imiş elbet

Diriliğin alâmet-i fârikası hayâ

Bir ba’sü badel mevtin sûru ihya-i hayâ

 

Derd tasım doldu taştı açtırman ağzım

Pürcüret yıktı arsızlık seli hayâ bendi

İnsanlığın mümeyyiz vasfı evvel o lazım

Ona dilbeste her ruha kurtuluş ebedi

Bir ba’sü badel mevtin sûru ihya-i hayâ

 

Hayâ ikâme erleri müteharrik emvata ruh üfler

İzzet-i diniyeyi ikame için hırz u can eder

Tiranlar, zalimler ne gam eğilmez erler

Dini beş paraya peşkeş çekmez ol devler

Bir ba’sü badel mevtin sûru ihya-i hayâ

 

Ufuklarımızda belir, sarsın bizi ılık nesim

Yüzsüze yüz diker fakd-ı hicab pek bîcesim

Ona doğru yürü, elbet dönecek mevsim

Tarumar etti azametli heykeli esim

Bir ba’sü badel mevtin sûru ihya-i hayâ

 

Hayâsızlığa göz yuman şeytanla ikizler

Bîedep mahrum pürcüret hayâ-yı esir eder dikizler

Hayvanları utandırdı hey hat hayvana özenenler

Heyhat hangi sıva gizler derine işledi izler

Bir ba’sü badel mevtin sûru ihya-i hayâ

Bu yazıyı paylaş