Muhabbet Fedaileri

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

Hud’a’nın parlattığı meşaleden mızraklar

Tâ devr-i risâletten mayalandı havsalan

Fâtih-i Mekke (sav) altında ak kısraklar

Ak yolundan mülhem hamlene misal kâmet-i bâlân

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Kudüs, İskenderiye fâtihi Amr bin Âs

Ne sadağında ok idi silahın ne kolunda kas

Tatlı dil suya indirdi yelkenleri, uyandı nâs

Emîrü’l-mü’minîn timsali idin, sana iltifatı has

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Top çevkânları yoktur, muhabbet fedaileri

Keskin kılıçları ise lâl ü güher dilleri

Yaşatma idealine kilitli mangal yürekleri

Savaşları dindirir rikkatten çağlayan gözleri

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Gözleri hep ileride, gönüllerinde safa

Gizli yürürler Hakk’a, usulleri daim hafâ

İtkân üzredir işleri, zarafet bîhemtâ

Sükûtîlik hükümfermâ daim, halleri ihfâ

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Işık süvarileri atılır çelik mızrak dişli duhâna

Karanlıkla savaşta kalkanı nasrullah!

Nusret ve inayet dolu gümüşten kabzalarda

Çelik zırhları ise sikâ ufkunda hasbiyallâh

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Heyhât fenâ fi’l-muhabbet sensin durumun şudur

Kâinatın İftihar Tablosu (sav) buyurur:

Kıyamet kopacak, bilsen elindeki fidanı dik

Bir gönlün dahî fenâfillahına çırpınır durur

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Asla vazgeçemeyiz iman kurtarmaktan

İçinde insafı yanan insanlığa insaf sıkarız

Karanlık galebe çalsa da zahirde asla caymayız

Açılır gözleri kapkaranlık hoyratlıktan

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Taş atana gül âşıkları muhabbetle gamzede

Cilvesine yok tahammül… eyler bizi gamzede

Yırt artık perdeleri eyle bizi mest-i mahmur

Kebâb sîneler sermest-i câm-ı aşk oldu bu kertede

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

Muhabbet fedaileri bir avuç hâlis mümin

Eleklerden süzülmüş bir avuç kalburüstü saf

Onlara şahit arş ve onlara minnettar zemin

Ard-ı beyd’a vaadleri ardında Cebel-i Kâf

Rahmân’ın has kullarından cühelâya selam düştü

 

 

Bu yazıyı paylaş