Elhamdülillah

İman ettik Allah’a
Taptık elhamdülillah
Kurtuluşa felaha
Erdik elhamdülillah

İmtihan geldi çattı
Bizi gurbete attı
Kiminin hapis bahtı
Yattık elhamdülillah

Mümin münkir o anda
Gördük değil bir yanda
Su gibi çağlayanda
Aktık elhamdülillah

Bırak şekvayı vahı
Üzme Resulullah’ı
Sabredip güzergâhı
Geçtik elhamdülillah

Süfyanın hilesini
Şeytanın kulesini
Kör nefsin kalesini
Yıktık elhamdülillah

Kaderin kazasına
Razıyız cezasına
Allah’ın rızasına
Baktık elhamdülillah

Bakmaz çaput çuluna
Yardım eder kuluna
Onun nurlu yoluna
Aktık elhamdülillah

Aşk yıkadı kirimiz
Yunus’uz her birimiz
Var bizim de pirimiz
Piştik elhamdülillah

Ol dedi varlık oldu
Karanlık nurla doldu
Ol güle âşık oldu
Yandık elhamdülillah

O’dur rahmet yağmuru
İnsanlığın onuru
Karanlıktayken nuru
Bulduk elhamdülillah

O var iken dert olsa
Vız gelir mal kaybolsa
İnsanlık onu bilse
Bildik elhamdülillah

Bu yazıyı paylaş